Výcvik koučování

Naučte se vést rozhovor, který mění lidské životy... 
   • Chcete umět pomáhat druhým už jen tím, jak spolu komunikujete?
   • Vnímáte, že úspěch tkví především v hlavě?
   • Máte pomáhající profesi?
   • Zajímáte se o osobní rozvoj?
   • Chcete zlepšit své vztahy?

   Pokud odpovídáte ano, pak právě pro Vás jsme ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Teplicích a Centrem sportovní ortopedie a medicíny, připravili Výcvik koučování - 72 hodinový kurz akreditovaný MŠMT. Kurz je vystavěn na principech koučování, jeho aplikace a využití jak v pracovním, tak i soukromém životě. 

   Co se naučím? 

   Kurz rozvíjí schopnost komunikace v roli kouče směrem ke klientům na bázi porozumění a aktivního naslouchání, a to i v náročnějších tématech. Kurz je kombinací skupinových diskusí, brainstormingu, modelových situací, zážitkových technik, ale také interaktivní přednáškové formy. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní teoretické znalosti z oblasti koučování, ale i jeho praktické využití formou nácviku komunikačních dovedností a vedení koučovacího rozhovoru. Výcvik je nastaven tak, aby účastník využil získané znalosti a dovednosti nejen ve svém stávajícím oboru, ale také aby mohl začít koučink samostatně praktikovat prostřednictvím živnosti. 

   Co je koučink?

   Psychologická disciplína a metoda rozvoje lidského potenciálu, která je založená na principu, že lidé nejlépe rostou, když jim dáme prostor a povzbudíme jejich osobní aktivitu a úsilí. Kouč pomáhá koučovanému zformulovat cíl, na kterém bude společně s klientem pracovat. Během rozhovoru klade otevřené a nenávodné otázky, které mají klienta k danému cíli přivést. 

   Pro koho je výcvik vhodný?

   Kurz je vhodný pro účastníky zabývající se osobním rozvojem, ale i pro účastníky z řad pomáhajících profesí např. pedagogy, metodiky prevence, sociální pracovníky aj. Uplatnění najde všude tam, kde v pracovní rovině často jednáme s lidmi oblast HR, trenéři, terapeuti apod. 

   Jak je výcvik zakončený?

   Každý účastník výcviku projde závěrečnou zkouškou, kde prokáže získané znalosti a dovednosti v oblasti koučování. Po této ústní zkoušce mu bude vystaven certifikát. 

   Jaká je cena výcviku?

   • Cena kurzovného činí 30.000,- Kč
   • V ceně jsou zahrnuty tištěné materiály a podklady pro budoucí kouče.

   Jaké jsou možnosti financování?

   • Jednou z variant je financování z vlastních zdrojů.
   • Pedagogičtí pracovníci mají možnost celé kurzovné hradit ze šablon.
   • Poslední variantou je žádost o financování (85% výše kurzovného) prostřednictvím Úřadu práce - projekt POVEZ - žádost je třeba podat co nejdříve ještě před zahájením kurzu.

   Kde bude kurz probíhat?

   • Kurz bude probíhat o zejména o víkendech.
   • SOBOTNÍ setkání se budou konat na adrese: PPP ÚK a Zařízení pro DVPP Teplice, Lípová 651/9.
   • NEDĚLNÍ setkání se budou konat na adrese: Centrum sportovní ortopedie a medicíny, U Radnice 736/4, Teplice.

   Termíny setkání

   • SO 10. 9. 2022
   • SO 24. 9. 2022
   • NE 25. 9. 2022
   • SO 8. 10. 2022
   • NE 9. 10. 2022
   • SO 22. 10. 2022
   • NE 23. 10. 2022
   • SO 12. 11. 2022
   • NE 13. 11. 2022

   Jak se mohu přihlásit?

   Pro zodpovězení dotazů či rezervaci místa volejte na tel.: 608 248 846 nebo do PPP paní Nikole Sadílkové na 770 171 218 

   Všeobecné podmínky PPP Teplice najdete na zde