Koučink

Co je koučink? 

Koučink je účinný nástroj pro váš osobní rozvoj a růst

Pomáhá k uvědomění si toho, co přesně chceme jinak a proč tomu tak je. Pomáhá také k objevení možných cest, jak dosáhnout svého cíle a vytrvat na zvolené cestě.

Pro koho je koučink vhodný?

 • S velkým potěšením pracuji na změně jak s dospělými, tak i s dětmi a sportovci
 • Koučování je vhodné pro jakoukoliv oblast osobního, ale i pracovního života či sportu. Téma, které chcete řešit si volíte vy.
 • Nejfrekventovanějším tématem v koučovně, jsou vztahy: mezilidské, rodinné, partnerské a k sobě samým.
 • V pracovní oblasti řešíme nejčastěji zaměstnání, vztahy na pracovišti, změny v pracovním životě, návrat do zaměstnání, odchod ze zaměstnání, ztráta zaměstnání apod.
 • V osobní oblasti řešíme vtah k sobě, partnerské vztahy, vztahy rodinné, sebedůvěru a sebevědomí apod.
 • V oblasti sportu pak hráčské sebevědomí, obavy a strachy z neúspěchu, pracujeme se selháním, s motivací, ale i s psychikou hráče při zranění.
 • Vysokou míru úspěšnosti zaznamenávám i v případě odbourávání psychosomatických obtíží, jako jsou migrény, nevolnosti, ale např. i noční nehody u dětí. 

S čím pomůže kouč?

 • Kouč podporuje klienta nejen v náročném životním období.
 • Pomáhá klientovi dosáhnout jím stanoveného cíle, ať jde o změny v osobním životě, pracovním životě či ve sportu.
 • Koučovací princip spočívá v tom, že klíčem k řešení životních otázek a překonávání překážek, jste vy. Jste také jediný expert na svůj vlastní život. Proto kouč neudílí rady, ale klade otázky, s jejichž odpovědí přichází aha efekt a nový pohled na situaci.
 • Prací kouče je také upozorňovat na podstatné momenty v rozhovoru, být vám partnerem a průvodcem na cestě k vašemu cíli.
 • Kouč také zajišťuje atmosféru důvěry díky kontraktu o mlčenlivosti, který podepisuje s každým klientem. 

Koučink pro dospělé

 • Samozřejmostí je mlčenlivost kouče a cíle nastavené tak, abyste si mohli jednoduše ověřit, že se vaše situace skutečně zlepšuje.
 • Pro trvalý efekt a nastartování nového způsobu myšlení a jednání doporučuji alespoň 5 setkání. Kolikrát se ale setkáme a po jak dlouhé době si určujete vy.
 • Z koučovny si odnesete také dovednost, jak si klást správné otázky a získáte tak účinný nástroj, který budete moci využít i v budoucnu.
 • Spolupracuji také s dalšími odborníky, takže pokud pro vás bude vhodnější jiná forma pomoci, ráda vám předám kontakt.

Koučink pro děti

 • U dětských klientů, kteří tvoří zhruba třetinu mé klientely, poskytuji na základě dohody s dítětem, zákonným zástupcům zpětnou vazbu ze setkání. Budete tak v obraze a vědět přesně co a jak.
 • Vzájemně nastartujeme spolupráci dítě - rodina - kouč.
 • Můžete očekávat doporučení, jak ještě pomoci vašemu dítěti, aby se cítilo lépe.
 • Pozor, děti jsou mnohem rychlejší v nalezení řešení a vyřešení problému než dospělí a zároveň nám. dospělákům nastavují zrcadlo a ukazují, co máme řešit my rodiče. 
 • Ideálním věkem pro začátek koučování je 5-6 let.

Koučink a sportovci

 • S velkým potěšením přijímám jak dětské, tak dospělé sportovce.
 • Nejčastěji pomáhám s tématy jako je hráčské sebevědomí, obavy a strachy z neúspěchu, potírání rozdílu ve výkonech při tréninku a při hře, zvládání emocí, motivace sportovce,  ale i psychická kondice hráče při zranění.
 • Využíváme mj. vizualizační a dechové techniky pro zvládání stresových situací.
 • Ráda vás také naučím techniky a doporučím pomůcky či literaturu s ohledem na téma, se kterým přicházíte.
 • Jednoduše řečeno, nabízím vždy indivinduální přístup směrem k vám i vašemu cíli.

Co ještě bych měl/a vědět?

 • Ani po ukončení spolupráce neodejdete s prázdnou. Na základě požadavků svých klientů jsem sestavila terapeutické a koučovací karty - Mapa životní cesty, které slouží pro následnou podporu a osobní rozvoj. 
 • Pro další podporu klientů nabízím knihu s tematikou osobního rozvoje plnou těch správných koučovacích otázek - Deník DobroDruha. 
 • Karty a knihu je možné zakoupit v koučovně.