CENÍK SLUŽEB

 
 

KOUČINK

Koučink v rozsahu 60 minut

1000 Kč

Koučink v rozsahu 90 minut 

1500 Kč

Zpracování písemné zpětné vazby z kouč. setkání 

500 Kč

Zpracování souhrnné výstupní zprávy pro další instituci

500 Kč

Telefonická konzultace v rozsahu 30 minut

500 Kč

Skype koučink viz ceník dle časového rozsahu

Pracovní/business koučink 

Cena dle rozsahu zakázky


MEDIACE

Mediace v rozsahu 60 minut 

1000 Kč

V mediaci je zvykem, že strany hradí celkovou častku rovným dílem. V případě hodinové mediace uhradí každá ze stran 500 Kč


DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

Sebekoučovací karty Mapa životní cest

750 Kč

Kniha pro osobní rozvoj Deník DobroDruha

550 Kč

Platby za služby jsou hrazeny na místě po proběhlé službě hotově, případně převodem na bankovní účet na základě vystavené faktury.

Pokud zjistíte, že se nemůžete v potvrzený termín dostavit, žádáme vás o neprodlené zrušení na tel.: 608248846.