Přednáška Hands off s hostem - Tomášem Papršteinem

20.03.2023

Zveme vás na unikátní akci zaměřenou na téma sexuálního zneužívání z perspektivy práva a psychologie, určenou pedagogům, odborníkům i veřejnosti. Akce proběhne 15. května v prostorách Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Labem.

Budeme mít tu čest přivítat speciálního hosta, pana Tomáše Papršteina, který s námi sdílí svou autentickou zkušenost. Jeho osobní příběh nám poskytne hlubší vhled do této citlivé problematiky a pomůže nám lépe porozumět této problematice.

Během akce se zaměříme na různé aspekty sexuálního zneužívání, jak z hlediska právního rámce, tak i z perspektivy psychologického poradenství a prevence. Diskutovat budeme o strategiích, jak identifikovat a předcházet rizikům spojeným s touto problematikou v pedagogickém a rodinném prostředí.

Přihlášky na akci zde: 
https://vzdelavani-uk.cz/seminar/32-sexualni-zneuzivani-deti-z-pohledu-psychologie-a-prava-beseda-s-tomasem-paprsteinem<br class="">